Оптимізація державної політики Української держави в сфері культури

Чупрій ЛеонідЛеонід Чупрій

 

Україна має багату історико-культурну спадщину, яка містить значний потенціал туристичної та інвестиційної привабливості нашої країни на світовому рівні. Наша держава є однією із провідних країн Європи за кількістю об’єктів історико-культурної спадщини (близько 150000), має 608 музеїв державної  та комунальної  … Читати далі

Оптимізація системи державних свят в Україні у контексті формування національної свідомості українського народу

monarhichna_konf.(4)Леонід Чупрій, Юлія Тищенко, Ігор Симоненко

Анотація

Прискорення процесу формування національного історичного наративу, відродження історичної пам’яті Українського народу,  вимагає вдосконалення комеморативної складової державної політики пам’яті, зокрема оптимізації системи  державних свят. Даний матеріал пропонує аналіз діючої системи загальнонаціональних свят, можливостей щодо її подальшого вдосконалення.

Держава … Читати далі

Становлення концепту «національна ідея» в контексті розвитку українознавства

Чупрій ЛеонідЧупрій Леонід

В статті аналізуються основні підходи до визначення концепту «національна ідея» в рамках українознавчих досліджень. Визначається функціональна цінність національної ідеї, яка спрямована на досягнення єдності, консолідації політичної нації, для подолання викликів, що постають сьогодні перед українською державою.

Читати далі

Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки

ю1Чупрій ЛеонідПавло Гай-Нижник, Леонід Чупрій

Сьогодні для українського суспільства є характерною криза ціннісно-світоглядних засад, яка проявляється у втраті моральних орієнтирів, зростанні девіантної поведінки, збільшення розпорошеності і диференціації українського суспільства. Цю кризу можна подолати шляхом переоцінки колишніх норм і … Читати далі

Культура як основа «м’якої сили» держави Україна в контексті підвищення її зовнішньополітичного авторитету

hainyzhnykЧупрій ЛеонідГай-Нижник Павло, Чупрій Леонід

Hai-Nyzhnyk Pavlo, Chupriy Leonid. A culture as basis of «soft force» of the state is Ukraine in the context of increase of it foreign-policy authority

ЄС – Україна:
вимога зміцнення прав людини чи руйнації сімейних цінностей?
(або чи може бути державна підтримка сексуальних меншин важливою умовою для України щодо отримання безвізового режиму / Асоціації з Європейським Союзом)

Чупрій ЛеонідЧупрій Леонід

(кандидат філософських наук, доцент)

Останнім часом розгорнулися активні політичні та громадські дебати навколо законопроекту Кабінету міністрів №2342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні», що  передбачає внесення змін до низки законів, … Читати далі

Безпекові аспекти гуманітарної політики Української держави

Чупрій ЛеонідЧупрій Леонід

У сучасному науковому дискурсі гуманітарні аспекти безпеки визначаються як проблеми збереження людської особистості за руйнації традиційних культурних норм і цінностей і водночас важлива умова збереження самобутності народу.

Саме певний набір світоглядно-ціннісних орієнтацій є соціокультурною основою сфери … Читати далі

Формування Українського Пантеону cлави в контексті формування національної ідентичності

Чупрій ЛеонідЧупрій Леонід

 (кандидат філософських наук, доцент)

В статті досліджується проблема  формування Українського Пантеону слави як важливої складової становлення української політичної нації. Акцентується увага на важливості збереження і актуалізації пам’яті про визначних вітчизняних діячів, які внесли неоцінений … Читати далі

Формування концепту «національна ідея» в умовах сучасних викликів

Чупрій ЛеонідЧупрій Леонід  

Анотація. В статті аналізуються основні підходи до визначення концепту «національна ідея».Визначається основна функціональна цінність національної ідеї, яка спрямована на досягнення єдності, консолідації політичної нації для подолання тих викликів, які постають сьогодні перед українською державою.

Ключові слова: Читати далі